Velkommen‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling 17 marts 2014 kl. 18:00

indsendt 26. feb. 2014 13.37 af Nina Terp Mønster   [ opdateret 26. feb. 2014 15.11 ]
Hej alle medlemmer af EBK
 
Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.
Vi holder den i Hampelandhallen d. 17 marts 2014 kl. 18:00

Foreløbig agenda:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
       - Formand: Carsten genopstiller 
       - Bestyrelsesmedlem: Henrik & Andreas genopstiller
       - Suppleant: Kim Genopstiller
       - Kasserer: Steen Genopstiller
       - Bestyrelsesmedlem: Der skal vælges et medlem.
       - Suppleant: Der skal vælges en. 
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag:
9. Eventuelt
 
Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Formand
Carsten Jantzen
Ahornvej 5
3650 Ølstykke
Tlf. 26 23 76 73
E-mail: formand@egedalbasketklub.dk
 
Vel mødt til alle
 
Bestyrelsen
Comments