Velkommen‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling 2016

indsendt 20. feb. 2016 16.01 af Nina Terp Mønster

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.

Sted: Hampeland hallen
Dato: Mandag den 7. marts 2016 kl. 18.00

Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 6. Valg til bestyrelsen

- Formand: Carsten Jantzen, genopstiller
- Næstformand: Andreas Sander, genopstiller
- Bestyrelsesmedlem: Kim Juul Jensen, genopstiller - Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen, genopstiller ikke - Sekretær: Pernille Kombrink, genopstiller ikke
- Kasserer: Steen Knigge, genopstiller ikke
- Suppleant: Nina Terp Mønster
- Suppleant: Lars Boucheny

7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag

- Forslag til vedtægtsændring: Foreningen tegnes af formanden og et

bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse 9. Eventuelt

Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Email: formand@egedalbasketklub.dk

Vel mødt til alle Bestyrelsen 

Ċ
Nina Terp Mønster,
20. feb. 2016 16.01
Comments