Klub information

Historie

Egedal Basket Klub (EBK) er en fusion mellem Stenløse Basket og Ølstykke Basketball Club. Fusionen startede med at hedde SØ Basket, som den hed fra maj 2000 til august 2011.
Inden denne fusion blev en realitet havde Ølstykke Basketball klub eksisteret siden 1980 og Stenløse Basket havde eksisteret siden 1989
Klubben har ca. 90 aktive/passive medlemmer.

Klubbens kontonummer er:
Danske Bank
Reg.: 1551
Kt.: 0001168797


CVR: 29684723