Klub information‎ > ‎

årshjul

 TidspunktOpgave Ansvarlig 
 JanuarTurneringsoversigt udarbejdes og udsendes til trænere + bestyrelseTurneringsleder
 Oversigt over Dommere+ dommerbord udarbejdes og udsendes til dommere, dommerbord, trænere og bestyrelseDommeransvarlig
  Bestyrelsesmøde
 • Træningslokaler (standard skema)+hjemmekamps bane i Hampelandshallen
 
  Indkaldelse til generalforsamling Formand
  Udsendelse af girokort( ½ årlig) 
  Deadline for ansøgninger til prioriteringslisten ØIV 
 Februar Ansøgning om tilskud for det kommende år på baggrund af forrige års antal medlemmer Kasserer
  Generalforsamling.Valg af ny best. + kort bestyrelsesmøde Formand
 Marts Reservere Hampelandshallen til enkeltarrangementer næste sæson 
  Reservere festlokaler til afslutningsfest – det følgende år!!!! Formand
  Ansøgning om træningslokaler tid og hal med ændringer– og eventuelt rekvirere skema for at se efter ”huller” Formand
 Kulturel forvaltning,  Egedal
  Velkommen til de nye/farvel og tak til de gamle bestyrelses-medlemmer arrangement + Bestyrelsesmøde
M.h.t. næste sæsons trænere og turneringsleder
 Gl. bestyrelse
April  Bestyrelsesmøde Formand
 April/maj v/ sæson slut Indkøb af pokaler Bestyrelsen
MajAfslutningfest  Bestyrelsen
Ultimo maj v/sæson slut Trænere forsøger at danne sig et indtryk af hvem som vil træne/spille næste sæson Info fra trænere til bestyrelsen
Juni     Bestyrelsesgennemgang af hjemmeside inden ny sæson.Sekretær 
Juni 

Bestyrelsesmøde

 • Kontingent fastsættelse
 • Nedsættelse af udvalg
 • Stævnedeltagelser
 • Status op mod Budget
 • Sommertræning
 • Nye medlemmer ? 
 • Plakater vedr. træningstider
 
  Trænere + formand udarbejder træningstider og checker med haltider og alle trænere Formand
  Status over materialer Bestyrelsen
 Ultimo juni – primo august Evt. sommertræning Trænere
 15. juni Skema for hal tider til KBBF Turneringsleder
 JuliTilmelde seniorer + evt. Mesterrække Turneringsleder
 Juli / AugustForberedelse til Ølstykke Høstfest  Bestyrelse
 AugustUdsendelse af girokort( ½ årlig) Kasserer
 Start August Tilmelding turnering Oplæg fra trænere til bestyrelse og turneringsleder
  Opstart/Trænermøde
 • Intro og status
 • Retningslinier for trænerne
 • Trænernes/bestyrelsens ønsker/ krav /ambitions niveau
 • Ønsker til turneringstilmelding
 • Materiale ønsker
 • Info om problemer i Hampelandshallen
 Formand
  Bestyrelsesmøde:
 • Planlægning og arbejdsfordeling af aktiviteter for næste sæson
 • Status hold/trænere
 • Kurser
 • Opdatering sæsonkalender og ansvarsfordeling
 Bestyrelsen
  Ajourførte holdlister til kasserer + protokol til opfølgning(tilskud +kontingent) Formular udarbejdes af kasserer og udsendes til trænere med løbende retur til kasserer
  Træningsstart Trænere
 September Trænermøde
 • Status hold-ønsker til best. vedr. nye spillere (opslag på skoler, aktiviteter etc.)
 • Dommerkursus: Tilmelde Juniorspillere over 15 år til dommerkursus samt øvrige spillere over 15 år som ikke har dommerkursus
 • Ønsker om træningskursus
 • Ønske om deltagelse på stævner etc.
 Trænere
  Turneringsoversigt + dommere + dommerbord Turneringsleder
  

Forældreinfo på træningsaften

 • Klubinfo
 • Holdlederfunktionen samt assistance til klubben
 • Ønsker til forældre og medlemmer
 Formand
  Tilbagemelding til kommunen vedr. hvilke søndage vi ikke har brug for hjemmebane Turneringsleder
  Tilbagemelding til kommunerne vedr. hvilke lokaler vi ikke har brug for Formand
  Turneringsstart 
 Oktober Dommerbords kursus Bestyrelsen / Turneringsleder
 November Bestyrelsesmøde med plan for Nytårs halløjsa Formand
 
 Ajourførte holdlister til kasserer
Trænere
 
   

Comments