Klub information‎ > ‎

Klubbens værdigrundlag

EBK  forventer, at bestyrelsen 
- fordeler opgaver, der sikrer EBK's daglige drift 
- sikrer samarbejde med og mellem spillere, trænere, ledere og forældre 
- sørger for at trænere, ledere og spillere får relevante tilbud om uddannelse inden for basket 
- sørger for at EBK er repræsenteret i de organisationer, klubben er medlem af 
- viser økonomisk ansvarlighed 

EBK forventer, at forældre og medlemmer 
- efter lyst og evne påtager sig opgaver til gavn for klubben 
- medvirker til klubbens udvikling 
- viser interesse for klubbens arrangementer 
- viser ansvar over for andre medlemmer, lokaler og materialer

Comments