Indkaldelse til generalforsamling 17 marts 2014 kl. 18:00

Post date: Feb 26, 2014 9:37:53 PM

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.

Vi holder den i Hampelandhallen d. 17 marts 2014 kl. 18:00

Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

6. Valg til bestyrelsen

- Formand: Carsten genopstiller

- Bestyrelsesmedlem: Henrik & Andreas genopstiller

- Suppleant: Kim Genopstiller

- Kasserer: Steen Genopstiller

- Bestyrelsesmedlem: Der skal vælges et medlem.

- Suppleant: Der skal vælges en.

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag:

9. Eventuelt

Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Formand

Carsten Jantzen

Ahornvej 5

3650 Ølstykke

Tlf. 26 23 76 73

E-mail: formand@egedalbasketklub.dk

Vel mødt til alle

Bestyrelsen