Indkaldelse til generalforsamling

Post date: Mar 9, 2015 10:38:23 PM

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.

Sted: Hampelandhallen - Det lille lokale.

Dato: Torsdag d. 26. marts 2015 kl: 18:45


Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

6. Valg til bestyrelsen

- Formand: Carsten Jantzen genopstiller

- Næstformand: Andreas Sander genopstiller

- Bestyrelsesmedlem: Kim Juul Jensen genopstiller

- Bestyrelsesmedlem: Henrik Christensen genopstiller ikke

- Bestyrelsesmedlem: mangler

- Kasserer: Steen Knigge genopstiller

- Sekretær: mangler

- Suppleant: mangler

- Suppleant: mangler

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag:

9. Eventuelt


Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

E-mail: formand@egedalbasketklub.dk


Vel mødt til alle

Bestyrelsen