Indkaldelse til generalforsamling

Post date: Feb 18, 2018 9:08:21 PM

logo.png

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.

Sted: Hampelandhallen

Dato: 5. Marts 2018

Kl.: 18:15


Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

6. Valg til bestyrelsen

  • Carsten Jantzen - genopstiller ikke
  • Andreas Sander - ikke på valg
  • Lisa Kielsgaard Klausen - ikke på valg
  • Nina Terp Mønster - ikke på valg
  • Tom Ambus - genopstiller ikke
  • Pernille Kombrink - genopstiller ikke
  • Lars Boucheny - genopstiller ikke

Det er muligt at se en beskrivelse af rollerne i bestyrelsen her:

http://www.egedalbasketklub.dk/klub-information/bestyrelsen/rollebeskrivelse

Vi er i dag lige nok i bestyrelsen, men det vil være dejligt med en mere.

7. Valg af revisor:

8. Indkomne forslag:

9. Eventuelt


Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

E-mail: formand@egedalbasketklub.dk


Vel mødt til alle

Bestyrelsen