Indkaldelse til generalforsamling 2017

Post date: Mar 4, 2017 5:46:45 PM

logo.png

Hej alle medlemmer af EBK

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling.

Sted: Hampelandhallen

Dato: 20. Marts 2017

Kl.: 18:20


Foreløbig agenda:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

6. Valg til bestyrelsen

  • Carsten Jantzen - ikke på valg
  • Andreas Sander - genopstiller
  • Kurt Hartman - ?
  • Lisa Kielsgaard Klausen - ikke på valg
  • Kim Juul Jensen - genopstiller ikke.
  • Tom Ambus - ikke på valg
  • Jørn Olsen - genopstiller ikke
  • Pernille Kombrink - genopstiller ikke
  • Lars Boucheny - ikke på valg
  • Nina Terp Mønster - stiller op til bestyrelse.

Det er muligt at se en beskrivelse af rollerne i bestyrelsen her:

http://www.egedalbasketklub.dk/klub-information/bestyrelsen/rollebeskrivelse

Vi er i dag lige nok i bestyrelsen, men det vil være dejligt med en mere.

7. Valg af revisor:

8. Indkomne forslag:

9. Eventuelt


Skulle der være nogen der ønsker at stille forslag til generalforsamlingen, skal dette være klubbens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

E-mail: formand@egedalbasketklub.dk


Vel mødt til alle

Bestyrelsen