Rollebeskrivelse

MANGLER: medlemsansvarlig, eventansvarlig, sponsorsøger.

Formand:

Formanden står for at have et overblik over aktiviteter og projekter i klubben. Der vil være diverse møder med blandt andet kommunen, og der skal ansøges om forskellige ting som haltider.


  • Uddelegering af opgaver til bestyrelsen.
  • Deltage i møder for DGI, DBBF, EIF og sådan.
  • Videresende mails om kurser og andet til de rette i bestyrelsen.


Næstformand:

Næstformanden assisterer og træder til når klubbens formand ikke er tilgængelig.

Har også en anden rolle i bestyrelsen


Kasserer:

Kassereren står for at opkræve kontingent fra klubbens medlemmer.

Dette kan indebære at meddele trænere om deres spilleres manglende kontingent samt direkte at kontakte medlemmet eller dets forældre om det manglende kontingent.

Det er kassererens opgave at komme med et opdateret budget ved den årlige generalforsamling.


  • Holde styr på lønninger, dommerbetaling og andre udbetalinger i klubben.


Materiale ansvarlig:

Holder styr på klubbens nøgler og kort til hallen og bestiller nye hvis det bliver nødvendigt.

Gennemgår klubbens udstyr 1-2 gange årligt.

Står for at få bestilt manglende materialer og udstyr samt at bestille kamptøj.


Web Master:

Opdatering af klubbens holdsport og hjemmeside.

Skal holde styr på koder og brugere af klubbens sociale profiler på eksempelvis Facebook og Instagram.

Påminder trænere om billeder, video og om at kommunikere på vores forskellige platforme. (Husk GDPR)


Træner og dommer ansvarlig:

Som træner/dommer ansvarlig er opgaven først og fremmest af få uddannet medlemmer ved at sende dem kurser. (Ofte er der mange kurser slut august/start september)

Denne rolle fungerer som generel kontaktperson for trænere/holdledere/dommere og vil have møder 2-3 gange om året.

Man vil skulle hjælpe trænerne med at forsøge at finde en holdleder, hvilket ofte findes blandt forældre.

Der vil desuden være mindre turneringer/stævner i løbet af sæsonen som denne rolle vil skulle påminde og informere klubbens trænere om, sådan at de kan tage stilling til deltagelse ved disse turneringer/stævner.

(Det er selvfølgelig i sidste ende trænere, holdledere og forældres opgave at styre og planlægge ture til disse turneringer/stævner)

Gennem sæsonen vil der blive spillet hjemmebanekampe for ungdomshold i klubben. Hertil vil man have ansvaret for at kontakte klubbens dommere om at dømme. 


Turneringsleder:

  • Sørge for holdtilmelding til de korrekte rækker.
  • Kommunikere med andre klubber, vores trænere og DBBF i tilfælde af kampudsætning og fastsætning af nye kampdatoer.


Referent:

  • Sørge for at der altid bliver taget et referat til bestyrelsens møder og at der er en opdateret dagsorden.
  • Gerne sørge for at alle får en påmindelse om hvad de har meldt sig til af opgaver både indenfor og uden for deres rolle i bestyrelsen.


Medlemsansvarlig: (Mangler)

Rollen her går ud på at være kontaktperson for nye medlemmer der måtte tage kontakt, samt generel kontakt fra medlemmer der ikke nødvendigvis ved hvem de ellers skal tage kontakt til.

Det er desuden denne rolles opgave at spekulere i hvordan man bedre kan tage imod nye eller holde fast i nuværende medlemmer.


Eventansvarlig: (Mangler)

Som event ansvarlig har du til opgave at være tovholder for de sociale arrangementer for hele klubben. Det er ikke forventet at man laver alt arbejdet, men at man for arrangementerne på benene og fordelt de nødvendige opgaver.

Man er også meget velkommen til at hjælpe med at arrangere sociale aktiviteter for de enkelte hold eller på tværs af hold.


Sponsorsøger: (Mangler)

Som sponsorsøger holder du øjne og øre åbne efter sponsorater til klubbens hold. Det kan være sponsorater til tøj, ture eller andet.

Du skal desuden have et overblik over hvilke sponsorater der er aktive og sørge for at en sponsor kontrakt bliver skrevet.


Kontaktformular

Er du interesseret i at give klubben en hjælpende hånd enten på frivilligt basis eller som en del af bestyrelsen vil vi meget gerne høre fra dig! Flere hold mangler desuden en holdleder til at hjælpe med de mere praktiske ting omkring et hold og kontakt til forældre.